سفره عقد

چيدن سفره عقد يکی از آدابی است که از دير باز در ايران کهن مرسوم بوده و اجرای مراسم عقد را همراه با خوشبختی دو چندان می نموده است. گروه تشريفات مجالس صحنه آرا با احترام به اين آئين زيبا در برگزاری مراسم عروسی و ترکيبی از شاخه نبات، کله قند،نقل و گل ، عطر شيرينی را با مدرنيته در تشريفات مجالس عروسی در آميخته و سفره عقدی شايان يک مجلس عروسی به ياد ماندنی با طعم لذت بخش خوشبختی برای عروس خانم های خوشبخت اين سرزمين کهن فراهم نموده است. گروه طراحان سفره عقد و گل آرای تشريفات مجالس صحنه آرا بر اين اساس سفره عقد خوشبختی شما را خواهند چيد.
همکاری با مجرب ترين طراحان و دکوراتورها
طراحی و پياده سازی سفره عقدهای مدرن و کلاسيک متناسب با لباس عروس و آرايش عروس
نورپردازی و شمع آرايي اتاق عقد