دسته گل عروس
طراحی دسته گل عروس يکی از خدمات ويژه تشریفات صحنه ارا برای زيباترين شب زندگی شماست. تشريفات صحنه ارا در کنار معرفی و همکاری با بهترين گل فروشی های تهران ، اين امکان را دارد تا در روز مراسم عروسی ، دسته گل را توسط طراحان گل آرايی ، درب منزلتان اجرا و تحويل شما دهد تا با کمترين وقت و دلهره روز مراسم عروسی خود را شروع نماييد .